Literární toulky

Při výuce literární výchovy na základní škole jsme se se současnými deváťáky domluvili, že ještě než se rozloučíme, …

» více

Matematické soutěže

I v tolik obávané matematice se nám naši žáci zúčastňují soutěží. V okresním kole Pythagoriády       pro 5. – 8. třídy …

» více

Besedy v knihovně

Ve čtvrtek 18. června a pondělí 22. června  se děti obou oddělení ŠD zúčastnily besedy v místní knihovně. Paní …

» více

Nocování v družině

V pátek 19. června v 18.00. hodin byl sraz dětí ve škole, některé přišly podstatně dříve. V doprovodu …

» více

Školní akademie

Ve dnech 2. a 3. června proběhla v místním kině tradiční školní akademie s názvem „Než jdu spát“, kde žáci …

» více

Dětský den

V pondělí 1. června připravili nejstarší žáci školy dopoledne plné soutěží a her pro své mladší kamarády. [Not a …

» více