ŠKOLSKÁ RADA

Vážení rodiče – zákonní zástupci našich žáků,

v měsíci listopadu 2020 končí tříleté funkční období Školské rady. Z tohoto důvodu proběhnou nové volby. Školská rada na naší škole je šestičlenná, tvoří ji dva zástupci z řad pedagogů, dva zástupci z řad zákonných zástupců žáků a dva zástupci za zřizovatele školy.

Volby do Školské rady proběhnou 10. listopadu 2020 (úterý) od 15,00 do 19,00 v budově nové školy, Školní 662, Rtyně v Podkrkonoší. V tento den budou zároveň probíhat i rodičovské schůzky.

Prosíme, abyste se jednak volby zúčastnili jako voliči, ale také abyste zvážili možnost své vlastní kandidatury do rady. V případě, že byste se rozhodli ucházet se o funkci zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků ve školské radě, sdělte nám tuto informaci na mailovou adresu vondrackova@zsrtyne.cz nejpozději do 29. 9. 2020.

Mgr. Hana Vondráčková, ředitelka školy