Pravidla provozu školy 14. 10 – 1. 11.

Vážení rodiče,

na základě doručených informací z MŠMT Vám můžeme předat základní informace k zavedení distančního vzdělávání tak, jak vyplývají z Usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 č. 1022.

1. Od středy 14. 10. přechází celá škola na distanční vzdělávání. Rozvrh tříd byl částečně upraven, výchovné předměty byly nyní vyjmuty a zůstaly v něm především základní předměty M, ČJ a cizí jazyk.

2. Bude rozdíl v zadávání úkolů pro 1. až 5. třídy a pro 6. až 9. třídy.

3. Zadání práce pro 1. až 5. třídy budou řešit třídní učitelé s rodiči – webové stránky, telefonické spojení, aplikace WhatsApp. Většinou se bude jednat o tradiční zadávání práce v pracovních sešitech, pracovních listech, učebnicích a podobně.

4. Pro 6. až 9. třídy to bude kombinace tradičních pracovních materiálů (pro ty, kteří nemají přístup k elektronické komunikaci) a prací v Microsoft Teams pro ty ostatní.

5. Pro žáky 3. až 9. tříd bez možnosti elektronické komunikace budou připraveny tištěné materiály v kanceláři účetní školy, kde si je budou moci každý den v době 9:00 – 10:00 vyzvednout. Žáci 1. a 2. tříd si mohou materiály vyzvednout v tuto dobu v budově školy na náměstí u třídních učitelů.

6. Distanční vzdělávání je povinné a žáci jsou povinni dané úkoly plnit. Pokud to nebude možné (technické problémy, zdravotní důvody apod.), vždy své dítě zákonní zástupci řádně omluví.

7. Komunikačním nástrojem pro kontakt s vámi, rodiči, budou především Bakaláři, WhatsApp, email.

8. Hodnocení žáků je standardně zadáváno do systému Bakaláři.

9. Školní družina nebude v provozu.

10. Po dobu distanční výuky nebude přerušen provoz školní jídelny. Přihlášené obědy si žáci mohou od čtvrtka vyzvednout od 10:30 do 11:30 do jídlonosičů popřípadě od 11:30 do 12:30 mohou oběd konzumovat v prostorách školní jídelny. V případě, že žák oběd nebude odebírat, je nutné si ho odhlásit.

11. Ve dnech 26. října a 27. října 2020 jsou dny volna – stanoveno opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MŠMT-39185/2020-1. Distanční výuka v těchto dnech probíhat nebude, 28. října 2020 – státní svátek, 29. října a 30. října 2020 – podzimní prázdniny

12. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školskými zařízeními i při distančním způsobu vzdělávání. Pedagogická intervence a předmět pedagogické péče bude poskytován distančně.

13. Výuka na ZUŠ probíhá také distanční formou.

V případě dotazů se obraťte na třídní učitele/učitelky/ svých dětí nebo na vedení školy především v době od 8:00 – 9:00 v každý všední den.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Hana Vondráčková, ředitelka školy