Pozvánka na ustavující schůzi Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší

Vážení rodiče a přátelé školy, srdečně Vás zveme na ustavující schůzi Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší (dále jen „SRPŠ“), která proběhne dne 3. 1. 2022 v 15 hodin.

Setkání se uskuteční v prostorách školy Školní 662, přízemní foyer.

Program ustavující schůze Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, z.s.
1) Registrace a sepsání listiny přítomných zakladatelů spolku
2) Zahájení ustavující schůze a volba předsedajícího
3) Přijetí rozhodnutí o schválení úplného znění stanov
4) Volba předsedy
5) Schválení členského ročního příspěvku v navrhované výši 200,- Kč
6) Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku
7) Diskuse, závěr

Kandidáti na předsedu a náhradníka předsedy jsou: Mgr. Dana Vajsarová (předseda) a Mgr. Martina Vasiljevová (náhradník předsedy)

Těšíme se na Vaši účast!