Distanční výuka

Milí žáci, vážení rodiče,

od pondělí 12. 10. 2020 nás čekají změny ve výuce na druhém stupni školy. Všichni žáci školy dostali od svých učitelů potřebné informace v pátek. V týdnu od 12. do 16. října bude 8. třída a 9. A vyučována distančně a 6. třída, 7. třída a 9. B bude vyučována nadále prezenční formou dle daného rozvrhu pouze s drobnými úpravami.

V týdnu od 19. do 23. října bude 6. třída, 7. třída a 9. B vyučována distančně a 8. třída a 9. B prezenční formou dle daného rozvrhu pouze s drobnými úpravami.

Žáci, kteří se vzdělávají distanční formou, mají nárok na oběd ve školní jídelně. Pro tyto žáky je stanoven výdej obědů na 13,45 – 14,00.

První stupeň, školní družina i nadále pokračují beze změn – prezenční výuka.

Vyučování na ZUŠ je možné pouze individuální (učitel x žák). Po dobu 14 dnů je zrušena kolektivní výuka na ZUŠ, tj. hudební nauky, soubory, výuka výtvarného oboru. Vyučující nabízejí pro zájemce individuální konzultace – bližší informace na iZUŠ.