Kandidátní listina pro volby do Školské rady

Volby do školské rady proběhnou 10. 11. 2020 v době třídních schůzek od 15,30 do 18,30.

Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků:
Zuzana Králová, 37 let
Lenka Kašparová, 36 let
Květoslava Svěcená, 52 let
Marcela Pavlová, 43 let
Markéta Hejnová, 48 let
Josef Škoda, 42 let

Hlasovací lístky budou každému voliči k dispozici u volebního orgánu přímo ve volební místnosti.

Volby budou tajné, oprávněný volič zatrhne na hlasovacím lístku dva kandidáty. Bude-li zatržen větší počet kandidátů, je hlasovací lístek neplatný. Za zvolené členy školské rady budou považováni ti kandidáti, kteří získají největší počet hlasů.

Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

Výsledky voleb zveřejníme na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

Mgr. Hana Vondráčková, ředitelka školy