Placení obědů na měsíc říjen 2020

Výběr peněz za obědy na měsíc říjen 2020 bude:

V pondělí 21.9. od 7,30 do 15,30h
V úterý 22.9. od 7,30 do 14,00h

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 19 x 25,- Kč – 475,- Kč
Žáci 11 – 14 let 19 x 27,- Kč – 513,- Kč
Žáci 15 let a více 19 x 29,- Kč – 551,- Kč
Veřejnost 21x 63,- Kč – 1323,- Kč