Historie školy

První rtyňská škola stála na místě předhusitské fary pod kostelem Svatého Jana Křtitele. Během husitských válek byla však velmi poničena a už nemohla déle sloužit, a tak vyučování až do roku 1719 probíhalo v privátních chalupách.

V roce 1719 nechala náchodská vrchnost na místě staré školy postavit novou školu s čp.4. Tato škola sloužila k výuce až do roku 1875, kdy ji nahradila nová jednopatrová budova obecné školy postavená u hlavní cesty na tehdejší návsi v letech 1874 –1875. Řádné vyučování se zde zahájilo 1.října 1875, protože se počet žáků zvyšoval, bylo v 90.letech 19. století přistaveno ještě jedno patro a již v roce 1904 se zde vyučovalo v sedmi třídách.

Roku 1905 byla otevřena pokračovací škola pro učedníky. Roku 1909 povolila zemská školní rada zřízení chlapecké Měšťanské školy ve Rtyni v Podkrkonoší. Počátkem školního roku 1909/1910 byly otevřeny dva ročníky a umístěny v druhém patře obecné školy. Roku 1910 došlo k otevření hospodářské lidové školy.

Měšťanská škola, pokračovací škola pro učedníky a hospodářská lidová škola sídlily v budově obecné školy až do roku 1912, kdy byly přemístěny do nově postavené budovy v těsném sousedství obecné školy. Nová budova určená pro měšťanskou školu byla postavena v letech 1911–1912. V prostoru mezi měšťanskou školou a obecnou školou byla postavena také tělocvična.

Vyučování v nové budově školy bylo zahájeno 16. září 1912. Téhož roku byly do měšťanské školy přijaty také dívky, což bylo přivítáno velkým uspokojením všech občanů. Po vyšším vzdělání toužící dívky, nemusely již navštěvovat školy v Úpici a v Červeném Kostelci. V roce 1931 byl otevřen IV. postupný ročník pro chlapce a dívky a tím byl rozvoj školy ukončen.

Dne 16. 11. 1945 byly zabrány tři místnosti v obecné škole a celá budova školy měšťanské pro pobočku výcvikového tábora SS v Úpici. V budově obecné školy byly uvolněny dvě místnosti, aby tam mohli být umístěni žáci z budovy měšťanské školy. 18.3.1945 byla zabrána celá budova obecné školy pro ubytování německých civilistů, kteří prchali ze Slezska před Rudou armádou. Od 4. 4. 1945 se vyučovalo v místních hostincích. V květnu 1945 posloužila budova obecní školy Revolučnímu národnímu výboru.

Po doznění válečných událostí se začalo s pravidelným vyučováním. Budova obecné školy sloužila ke vzdělávání rtyňské mládeže až do roku 1963. Pro velmi špatný technický stav byla budova obecné školy v roce 1988 zbořena. (bourání začalo 15. 2. 1988). V budově měšťanské školy jsou dnes první dva ročníky základní školy, dvě oddělení školní družiny a knihovna.

V září 1963 byla slavnostně předána do provozu nová školní budova, která má 14 tříd, tělocvičnu a jídelnu. Od 1.září 1996 je součástí školy i základní umělecká škola.