Název: Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší – příspěvková organizace
Sídlo: Školní 662, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
IČO: 49290576
E-mail: zsazus-rtynevp@zsrtyne.cz
Web: http://www.zsrtyne.cz
Školní vzdělávací program: ŠVP č. 2/2013 – Tolerantní základní škola
Zřizovatel: Město Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší

PO zřízená městem Rtyně v Podkrkonoší zapsaná v OR vedeném u Krajského
soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce č. 1482.

Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Škola je tzv. úplná základní škola: výuka probíhá v 1. – 9. ročníku, dále je součástí základní umělecká škola – s oborem hudebním a výtvarným, školní družina a školní jídelna.

Učebny 1. a 2. ročníku jsou společně se školní družinou umístěné v budově školy na náměstí Horníků ve Rtyni v Podkrkonoší. Ostatní ročníky školy a základní umělecká škola se nacházejí v nově rekonstruované budově školy vedle fotbalového hřiště.

Ředitelka:
Mgr. Hana Vondráčková
499 888 327

Zástupce ředitelky školy pro ZŠ:
Mgr. Dana Vajsarová

Poprvé zřízena 21. listopadu 2005

Do Školské rady v roce 2017 byli zvoleni:

za zřizovatele: Ing. Jiří Hanuš a Bc. Pavel Semerák
za zástupce nezletilých žáků: Ing. Pavla Náglová a Mgr. Lenka Kašparová
za pedagogické pracovníky: Mgr. Dana Vajsarová a Mgr. Jana Hanušová
předsedou byl zvolen: Ing. Jiří Hanuš