PLOŠNÉ NOŠENÍ ROUŠEK VE VŠECH BUDOVÁCH

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví nastává od čtvrtka 10. září 2020 povinné nošení roušek ve společných prostorách naší školy (vstup do školy, chodby, toalety, školní jídelna).

Ve třídách při výuce a ve školní jídelně při konzumaci jídla, žáci roušky nenosí.

Současně žádáme žáky:

  • aby roušku měli nasazenou i ve frontě před školní jídelnou
  • aby dodržovali rozestupy a zásady osobní hygieny

V případě dalších změn Vás budeme na tomto místě opět informovat.

Mgr. Hana Vondráčková, ředitelka školy