Žáci přijatí ke studiu na Základní umělecké škole

Pro školní rok 2023/24 byli na hudební obor ZUŠ přijati žáci pod přiděleným číslem:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Pro školní rok 2023/24 byli na výtvarný obor ZUŠ přijati žáci pod přiděleným číslem:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21