Přijatí žáci pro příští školní rok

Pro školní rok 2019-2020 byli na hudební obor ZUŠ přijati žáci pod přiděleným číslem:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 17, 18, 19, 20

a žáci na výtvarný obor ZUŠ pod přiděleným číslem:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10