Rodičovská linka


Rodičovská linka 840 111 234 je v provozu každý všední den odpoledne
pondělí, středa a pátek: 13 – 16 hod.
úterý a čtvrtek : 16 – 19 hod.
Linka je zcela anonymní. Hovory jsou zpoplatněny z celé ČR jako místní hovor!

Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. V případě problémů v rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálně-právního poradenství. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta – pokud klienti sami nechtějí, nemusejí sdělovat své osobní údaje.

Kdy vytočit číslo Rodičovské linky?

Na Rodičovskou linku se převážně obracejí rodiče, popřípadě ostatní členové rodiny:

  • jejichž děti mají problémy s učením, záškoláctvím, agresivitou, lhaním, zneužíváním návykových látek, trestnou činností apod.
  • kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, jako je např. rozvod, úmrtí člena rodiny, útěk dítěte z domova apod.
  • jejichž děti mají psychické a osobnostní problémy, jako je např. zvýšená úzkostnost, nespavost, problémy v kontaktu s vrstevníky apod.
  • jejichž děti se staly obětí šikany či mají jiné školní problémy
  • poměrně často kontaktují Rodičovskou linku občané s dotazem, jak mají postupovat v případě, že mají podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte ve svém okolí

Kdo sedí na druhém konci telefonu?

Krizovou intervenci a poradenské služby po telefonu na Rodičovské lince zajišťují psychologové a odborní pracovníci. Pracovníci Rodičovské linky s volajícím problém nejen konzultují, ale dále ho mohou odkázat na příslušná odborná pracoviště v okolí jeho bydliště, neboť disponují celorepublikovou databází příslušných státních a nestátních institucí.

Odborní pracovníci na Rodičovské lince mají mnohaleté praktické zkušenosti a znalosti z oblasti rodinného a výchovného poradenství. Nezbytnou součástí jejich odborné kompetence je absolvovaný akreditovaný výcvik v telefonické krizové intervenci.


Partnerem projektu je Sdružení Linka bezpečí – www.linkabezpeci.cz

Zdroj: http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=205