ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se bude konat ve středu 5. dubna 2017 od 14 do 17,30 v budově školy na náměstí.

K zápisu pro školní rok 2017/2018 přicházejí a zápis v řádném termínu absolvují:

  • děti narozené v období 01. 09. 2010 – 31. 08. 2011
  • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

S sebou k zápisu: rodný list dítěte, OP zákonného zástupce

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.