Zprávy z angličtiny

Okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce

se konalo v Trutnově dne 20. února 2014. Naši školu velmi dobře reprezentovala Adéla

Sádlová (7. tř.), která se ve své kategorii IA umístila na 6. místě. V kategorii IIA si 6.

místem svoje výborné znalosti procvičil Alexandr Litko (9. A). Oběma angličtinářům

děkujeme za jejich snahu a píli, kterou Soutěži věnovali a GRATULUJEME!

St. Patrick´s Day (Den Svatého Patrika) – pondělí 17. března 2014

se naši žáci obléknou do zeleného, ve školní jídelně poobědvají hráškovou polévku, špenát a

zeleninové řízečky, nakreslí si na tváře GREEN SHAMROCK ( trojlístek) a společně oslaví jeden z typických svátků Irska.

Anglie Tour 2014 – 26.–30. 5. 2014

Naši cestovatelé se připravují na hodinách angličtiny před dalekou cestou do Anglie.

Konverzují a seznamují se s reáliemi Londýna a celé Anglie.

Evropa a svět nás zajímá – středa 19. března 2014, projektový den žáků 6. třídy.

Prezentace států, jejich zvyků, symbolů, vlajek, jídel, zajímavostí, suvenýrů, obrázků,….

V letošním roce nám žáci představí Anglii, Španělsko, Lucembursko, Francii, Německo,

Skotsko, Rakousko, Itálii a Indii. Součástí projektového dne bude i stánek Europe Direct ze
Dvora Králové.

Evropa a svět v 9. třídě

Během měsíce března proběhne prezentace etnických skupin žijících v České republice, jejich

zvyky, tradice, zajímavosti, tance, hudba, sporty, vaření, vtipy. O praktické ukázky momentů

života těchto etnických skupin se pokusí naši deváťáci ve svých prezentacích v předmětu EVROPA A SVĚT.

Karneval v Benátkách

aneb masky, masky, masky nám připravili žáci 6. třídy v hodinách EVROPA A SVĚT. Barevné kombinace, třpytky a

lesk, strašidelná stvoření i líbezné panenky si žáci naší školy prohlédnou během projektového

dne Evropa a svět nás zajímá 19. března 2014.