Zkouška evakuace školy proběhla na výbornou

V pátek 11. října byl v průběhu třetí vyučovací hodiny vyhlášen školním megafonem požární poplach. Všichni žáci opustili prostory školy pod vedením svých pedagogů. Shromaždištěm se stalo nádvoří a hřiště před školou. V objektu v době evakuace zůstala uvězněna jedna osoba, která byla zachráněna a bezpečně vyvedena z budovy. Cvičení se uskutečnilo v součinnosti s místní jednotkou dobrovolných hasičů (SDH Rtyně). Nikdo netušil, že se jedná o námětové cvičení, které má prověřit schopnosti všech účastníků, jak umějí využít všechny vědomosti a dovednosti, které získali na školeních, seminářích a poučeních ve škole. Celá akce byla monitorována studentkou ČVUT oboru Civilní nouzové plánování, která zaznamenávala časy tříd při evakuaci, příjezd hašišů a vyhodnocovala veškeré klady a zápory evakuace. Velitel zásahu, pak celou akci zhodnotil při krátké besedě s žáky ihned po ukončení celé akce. Školáci se vším budou zabývat na třídnických hodinách.

Již v loňském roce proběhly na naší škole branné dny, praktické hodiny nácviku resuscitace, exkurze v hasičské zbrojnici s ukázkou veškeré techniky a další informace získávají žáci v běžné výuce. Poděkování za spolupráci posíláme všem hasičům, kteří se zapojili do cvičení i těm, kteří naše žáky vedou  k prevenci požární ochrany v kroužku mladých hasičů.

[Not a valid template]