Zápis nových žáků do ZUŠ

Proběhne v budově ZUŠ ve Rtyni v Podkrkonoší

Hudební obor:
4. června 2018 od 15 do 17 hodin
5. června 2018 od 15 do 17 hodin

Výtvarný obor:
5. června 2018 od 14 do 17 hodin

Elektronické přihlášky budeme požadovat pouze u nově přijímaných žáků, přihlášky
naleznete na stránkách školy /sekce ZUŠ/. Stávající žáci zaplatí zálohu 200,- na příští školní rok u svého třídního učitele.