ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ DO ZUŠ

Zápis nových žáků do ZUŠ (výtvarný a hudební obor) na školní rok 2016/2017 probíhá ve dnech 6. června a 7. června 2016 vždy od 15 do 17 hodin v budově školy (ZUŠ).

Zápis zajišťují za hudební obor Mgr. Irena Podlipná, za výtvarný obor p.uč. Věra Včelišová.

Ke studiu se uchazeči přihlašují elektronicky na stránkách školy, popř. vyplněním přihlášky přímo na místě. Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě předpokladu (do přípravného studia) a na základě talentové zkoušky (do základního studia I. a II. stupně). Vyrozumění o přijetí bude vyvěšeno na webových stránkách školy.