Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, 

zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 na naší škole proběhne v termínu od 8. dubna do 23. dubna 2021.

 Průběh zápisu:

 Zápis proběhne ve škole 8. dubna 2021 od 14 do 17 hodin (bez přítomnosti dětí) nebo elektronicky od 9. 4. do 23. 4. 2021

Požadovány budou pouze povinné náležitostí zápisu (podání žádosti o přijetí, popřípadě žádosti o odklad, vyplnění zápisního listu).

Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy v průběhu měsíce března, jakmile budou známy přesné podmínky průběhu zápisu. Tyto podmínky určuje MŠMT. 

Kterých dětí se zápis týká?

  • K zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dosáhnou k 1. 9. 2021 šesti let věku, tedy děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
  • Dále děti, kterým byla v minulém školním roce povinná školní docházka odložena.
    (Pokud rozhodnutí o odkladu vydala jiná škola, vezměte toto rozhodnutí s sebou.)
  • Zapsáno může být i dítě, které dosáhne šesti let věku v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
    Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doložení doporučujícího vyjádření  školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Odklad povinné školní docházky

Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.