Zápis do 1. ročníku – Зарахування на 1 курс

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci
s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022 – termín zápisu do Základní školy a Základní umělecké školy ve Rtyni v Podkrkonoší je 6. červen 2022 v čase 13:00 – 14:00. (nová budova, Školní 662)

Іноземці не можуть подавати документи на зарахування до початкових шкіл у період з 1 по 30 квітня з візою з метою перебування на території Чеської Республіки відповідно до § 33 абз. а) Закону про перебування іноземців на території Чеської Республіки («біженців») з місцем проживання в районі водозбору.

Для цих іноземців – біженців існує термін реєстрації з 1 червня 2022 року до 15 липня 2022 року – дата зарахування до початкової школи та базової художньої школи с.  Ртині в Підкрконоші – 6. червня 2022 року з 13:00 до 14:00(новобудова, Školní 662)