ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše děti k zápisu do 1. třídy ZŠ a ZUŠ ve Rtyni v Podkrkonoší.

Termín zápisu do 1. ročníku byl stanoven na čtvrtek 5. 2. 2015 od 14:00 hodin do 17:30 hodin. 

K zápisu se dostaví všechny děti, které k datu 31. 8. 2015 dovrší věk 6 let.

Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky.

Rodiče u zápisu předloží: platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Podruhé k zápisu také přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad povinné školní docházky.