ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Dne 23.1.2014 se uskutečnil zápis budoucích prvňáčků. Celkem bylo pro školní rok 2014/

2015 zapsáno 29 žáků. Žáci z vyšších ročníků, provázeli po škole své budoucí spolužáky.

Malí předškoláci plnili různé úkoly, které měly prověřit jejich připravenost a znalosti.

K úkolům budoucích žáčků, patřilo například vybarvování, kreslení, počítání, poznávání

geometrických tvarů a barev. Jako poděkování i odměna za aktivitu obdržel každý budoucí

školák drobné dárky. Poděkování patří také pedagogům a správním zaměstnancům za

přípravu zápisu.

Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.