Zahájení školního roku 2023-24

Zahájení školního roku 2023-24 v pondělí 4.9.2023
 
Slavnostní přivítání prvňáčků
žáci 1. A v 8:30 v MAKUSU /třídní učitelka J. Mertlíková/
žáci 1. B v 9:00 v MAKUSU /třídní učitelka L. Kašparová/
 
Žáci 2. až 9. tříd zahájí nový školní rok v 8:00 ve svých kmenových třídách. Ukončení v 9:00.
 
Školní družina bude v provozu pro přihlášené žáky od 5. září 2023 od 6:15 do 16:00.
 
4.9.2023 – možnost přihlášení žáků do ŠD od 8:00 – 9:30 a od 11:30 – 14:00.
 
Informativní schůzka zákonných zástupců žáků 1. tříd se koná 5. 9. 2023 v 16:30.
 
Informativní schůzka zákonných zástupců žáků 3. tříd se koná 7. 9. 2023 v 15:30.