Žáci přijatí ke studiu na Základní umělecké škole ve Rtyni v Podkrkonoší

Pro školní rok 2022/23 byli na hudební obor ZUŠ přijati žáci pod přiděleným číslem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Pro školní rok 2022/23 byli na výtvarný obor ZUŠ přijati žáci pod přiděleným číslem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11