Žáci přijatí k základnímu vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší pro školní rok 2018/2019

Podle § 183 novely zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňujeme pod přiděleným registračním číslem seznam přijatých žáků.

Registrační číslo: 2
Registrační číslo: 3
Registrační číslo: 4
Registrační číslo: 5
Registrační číslo: 7
Registrační číslo: 16
Registrační číslo: 17
Registrační číslo: 18
Registrační číslo: 19
Registrační číslo: 20
Registrační číslo: 21
Registrační číslo: 22
Registrační číslo: 23
Registrační číslo: 24
Registrační číslo: 25
Registrační číslo: 32
Registrační číslo: 34
Registrační číslo: 35
Registrační číslo: 36
Registrační číslo: 37
Registrační číslo: 38
Registrační číslo: 39
Registrační číslo: 42
Registrační číslo: 43
Registrační číslo: 44
Registrační číslo: 45

Dne 10. 4. 2018

Mgr. Hana Vondráčková, ředitelka školy