Za největším hudebním nástrojem

Žáci osmých tříd se v pátek 22. listopadu vydali na koncert významného hradeckého varhaníka Václava Uhlíře do moderního sálu Filharmonie Hradec Králové, kde se dozvěděli mnoho zajímavých informací o varhanách. Pan Uhlíř jednoduše vysvětlil, jak se na tento „královský nástroj“ hraje a z čeho se skládá. Vše doprovodil praktickou ukázkou. Žáci se zaposlouchali do skladeb známých skladatelů napříč hudební historií aneb „na varhany od Bacha po Vlacha“. Program byl zakončen kvízem, kdy zaznělo několik krátkých hudebních úryvků i od populárních zpěváků či melodie z filmů.

A jaké mistrovské varhany znějí již dva roky v sále Filharmonie Hradec Králové? Tento nástroj má 54 znějících rejstříků a 3481 píšťal. Délka největší píšťaly je 560cm a ta nejmenší měří pouhé 2cm.

Žáka 8. B třídy Daniela Šimka inspiroval vyslechnutý koncert k napsání krátkého líčení.

Uvádíme výňatek z textu:
…A potom začal hrát další skladbu a já jsem najednou jakoby znal každý tón, pro mě zcela neznámé skladby. Bylo to okouzlující.

Veškerou mysterioznost jsem samozřejmě přikládal nikoli hudebníkovi, ale nástroji. Nejspíš jsem si myslel, že i kdybych si na tu lavici sedl třeba já, zahrál bych všechny skladby úplně stejně, protože bych je hrál právě na varhany.

Najednou hudebník dohrál poslední takt ze svých not, poslední tóny dozněly v uších a já najednou zjistil, že je koncert u konce a že už nejspíš tento magický nástroj nikdy neuslyším hrát v jeho celé kráse a majestátnosti…

Mgr. Martina Mádrová a Mgr. Irena Podlipná