Vzdělávací program Planeta 3000

V pondělí 5. září se naši žáci zúčastnili každoročního zeměpisného programu, který má představit vybranou zemi a zároveň upozornit i na jevy a problémy, které se v dnešním světě vyskytují. Tento rok se žáci sedmé, osmé a deváté třídy seznámili s africkou zemí Senegal.

Při prezentaci programu byl přítomen i cestovatel Adam Lelek, který pořady vytváří se svým týmem spolupracovníků. Jeho postřehy vždy zajímavě mapují přírodu i život lidí. Tentokrát se účastníci, vedle zhlédnutí přírodních podmínek a krás Senegalu, dozvěděli o problematice nelegální těžby zlata, práci dětí a postupujícím rozšiřování pouští v Africe.

Každý takový pořad přispívá k rozšíření znalostí o našem světě, motivuje k poznávání a zároveň ukazuje, že Česká republika, přestože i zde řešíme různé problémy a konflikty, je velmi příjemné a krásné místo pro život, kterého bychom si měli vážit.

Mgr. Zdeněk Tlučhoř