Výukový program

Dne 12.září navštívila naši školu pardubická agentura Pernštejni, která si připravila představení s názvem „ Jak válčili husité.“ Žáci se seznámili s husitskými zbraněmi,  vozovou hradbou a husitskými vojenskými technikami. Dívky i chlapci byli do tohoto představení aktivně zapojeni, a díky tomu si mnohé informace lépe zapamatují. Toto představení bylo pro žáky velmi přínosné, protože obohatilo jejich teoretické znalosti o husitských válkách, které jsou součástí učiva dějepisu.

Agentura  Pernštejni  navštěvuje naši školu pravidelně a její  představení  zobrazující různá historická období jsou žáky velmi oblíbená a už teď se těšíme, co si pro nás připraví příště.

Mgr. Kateřina Novotná