Výsledky voleb do školské rady na období 2014-2017

Zvolení zástupci (zákonní zástupci žáků): Ing. Pavla Náglová, pan Jan Burdych

Zvolení zástupci za pedagogické pracovníky: Mgr. Dana Vajsarová, Mgr. Jana Hanušová

Volby do školské rady se uskutečnily dne 10.11.2014 a 11.11.2014 na základě §167 zák.561/2004 Sb. a v souladu s „Volebním řádem školské rady“, který vydalo Město Rtyně v Podkrkonoší.

Seznam kandidátů do školské rady 2014

Ve stanoveném období byli navrženi za zákonné zástupce tito kandidáti:
Jan Burdych
Zuzana Králová
Renáta Coblová
Hana Škodová
Lenka Kašparová
Pavla Náglová
Monika Coblová
Radka Haklová

Ve stanoveném období byli navrženi za pedagogické pracovníky tito kandidáti:
Mgr. Dana Vajsarová
Mgr. Jana Hanušová