Výlet žáků ZUŠ na Filharmonii Hradec Králové

V úterý 23. ledna jsme se žáky hudebního oboru ZUŠ navštívili generální zkoušku
Filharmonie Hradec Králové, která navázala spolupráci a připravila koncert s mladou
skupinou Vesna. Vesna je nová česká kapela propojující folklór s moderními hudebními styly.

Cílem naší návštěvy byla podpora hudebního vzdělávání na ZUŠ s možností podívat
se do zákulisí přípravy koncertu symfonického orchestru, tentokrát obohaceného nejen zpěvy Vesny, ale pohybovými vystoupeními taneční skupiny.

Dětem se akce velmi líbila a díky vstřícnosti paní dramaturgyně máme otevřenou
cestu podívat se na přípravu podobných koncertů častěji.

Mgr. Irena Podlipná