VYHODNOCENÍ SBĚRU LÉČIVÝCH BYLIN 2014-2015

V loňském školním roce nasbírali naši žáci byliny za 3679 Kč.

Do sběru se zapojilo celkem 84 dětí. (39 chlapců a 45 děvčat,70  žáků  z prvního a 14 z druhého stupně).

Nejpilnější  byl Tomáš KULT, nyní žák 4. B, který nasbíral byliny v hodnotě 329 Kč.

Druhé místo patří Karolíně TÉROVĚ, nyní žákyně 5. tř.(240 Kč) a třetí místo Andree HANOUSKOVÉ, nyní  žákyně 4. A (212 Kč).

Celkem 25 žáků bylo odměněno dárkem (kniha, pastelky, desky na sešity a papíry). Většina ze zapojených dětí obdržela již pochvalu k vysvědčení, všichni byli ústně pochváleni před svými spolužáky na slavnostním vyhodnocení sběru dne 23. 9. 2015.

O využití peněz ze sběru spolurozhodují samotní žáci prostřednictvím svých zástupců v Žákovském parlamentu.

V současné době je možno odevzdávat pouze pomerančovou kůru (10 Kč/kg) a šípky (25 Kč/kg).

Mgr. Jana Peterková