Vyhlášení voleb do školské rady na funkční období 2017 – 2020

Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy ve Rtyni v Podkrkonoší, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady a vyzývá k podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Školská rada má 6 členů.
– 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků
– 2 členy volí pedagogičtí pracovníci
– 2 členy jmenuje zřizovatel

Datum konání voleb:
13.11.2017 – pedagogičtí pracovníci /13,30 sborovna/
14.11.2017 – zákonní zástupci /u příležitosti třídních schůzek, učebna počítačů od 16,00 do 18,00/

Návrhy na kandidáty školské rady z řad zákonných zástupců a pedagogických pracovníků se mohou podávat do 3.11. 2017.

/v kanceláři školy, R. Vyhnálková, člen volební komise/