Výčet nejdůležitějších plánovaných akcí školy školního roku 2014/2015

Vyučování začíná v pondělí 1. září 2014 v 8,00.

Slavnostní uvítání žáků 1. třídy dne 1.září 2014 na MěÚ ve Rtyni v Podkrkonoší od 8,30.

Zápis budoucích prvňáků: 5. únor 2015 (čtvrtek)

Konzultační hodiny – od 14,00 do 16,00 /pondělí/ jsou v tyto dny:

20.10.2014, 9.2.2015, 9.3.2015, 11.5.2015

Individ. konzultace – vyučující x žák x zákonný zástupce žáka – dle

domluvy.

Konzultační hodiny výchovného poradce pro rodiče:

středa 12,45 – 13,30 (popř. jiný termín dle domluvy)

Termíny pedagogických rad a třídních schůzek ve školním roce 2014/2015

Úvodní ped. rada 28.8.2014
Pedagogická rada 10.11.2014
Třídní schůzky 11.11.2014
Pedagogická rada 26.1.2015
Pedagogická rada 20.4.2015
Třídní schůzky 21.4.2015
Pedagogická rada 22.6.2015

Provozní porady dle potřeby – pondělí od 14,00

Termíny školních výletů: 2. stupeň: 15.6. – 17.6.2015

Plavecký výcvik pro 1. – 4. třídy: 18.11.2014 až 27.1.2015

Školní akademie: 2. 6. a 3. 6. 2015