VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY DNE 14. LISTOPADU 2017

Volby proběhnou 14.11. 2017 v době třídních schůzek.

Seznam kandidátů z řad zákonných zástupců žáků školy

1. Jana Brátová
2. Renata Doucková
3. Radka Haklová
4. Markéta Hejnová
5. Lenka Kašparová
6. Pavla Náglová
7. Hana Škodová
8. Josef Škoda
9. Martina Vavřenová
10. Monika Vlčková