Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolte, abych Vás pozdravila a poděkovala za hojnou účast na třídních schůzkách, které proběhly 11. 11. 2014. Vedle toho bych Vás ráda informovala o plánovaných akcích a změnách v chodu školy.

Některé z Vás jsem již oslovila v souvislosti se změnami rozvrhu na základní umělecké škole. Pan zástupce MgA. Leoš Nývlt úspěšně prošel konkurzem na místo ředitele ZUŠ v Červeném Kostelci, k čemuž mu blahopřeji. Chápu, že taková výzva se neodmítá, byť termín nástupu pana zástupce do nového působiště narušuje rozběhlý chod školního roku v naší škole.

Přeji panu zástupci Nývltovi v nové pozici ředitele ZUŠ Červený Kostelec mnoho úspěchů a výborných žáků.

Celý úvazek pana Nývlta (hra na flétnu, keyboard, korepetice a kolektivní hra) přebírá paní kolegyně Zuzana Šímová Dis., která má stejnou specializaci. Jsem ráda, že se stane kmenovou zaměstnankyní na naší škole a bude jí věnovat svou energii. Další chod ZUŠ je beze změn.

Nakonec mi dovolte pozvat Vás v tomto předvánočním čase na tradiční školní advent, který se bude konat 3. 12, 2014 od 14,30 v budovách nové školy a školní jídelny. Tento rok pro Vás žáci připravili originální výzdobu vánočních stromků. Třeba se stane inspirací.

Přeji klidný předvánoční čas, radostné Vánoce a šťastný nový rok 2015

Mgr. Hana Vondráčková, ředitelka ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší