Vánoční prázdniny

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020

Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné. 

 Od pondělí 21. 12. 2020 není tedy v provozu naše ZŠ, ZUŠ ani školní družina.

Žákům se ve volných dnech stravování neposkytuje, školní jídelna vaří pro cizí strávníky do středy 23. 12. 2020.

 

Obnovené vyučování by mělo začít v pondělí 4. 1. 2021.

Pro žáky 8. třídy – distanční výukou a pro ostatní žáky školy prezenční výukou.

ŠD v provozu od 6,30 – 16,00.

 Školní jídelna bude vařit od pondělí 4. 1. 2021

O aktuálním dění a případných změnách Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

 

V tomto nelehkém předvánočním období, které se vymyká našim dosavadním zkušenostem, mi dovolte popřát všem našim žáků, rodičům i přátelům školy krásné a klidné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2021 pak zdraví, štěstí a spokojenost.

           Mgr. Hana Vondráčková, ředitelka ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší