Valentine’s Day

Svátek svatého Valentýna je dnem zamilovaných a slaví se každoročně 14. února. V Kanadě a Velké Británii je tento svátek velice populární, proto nemohl v hodinách anglického jazyka chybět. Žáci se dozvěděli, kdo byl sv. Valentýn a proč se slaví zrovna v tento den. Pro mladší žáky jsme připravili valentýnské omalovánky, bludiště a písničky. Starší žáci si obohatili „valentýnskou“ slovní zásobu pomocí křížovek, básniček a příběhu z anglického časopisu.
St.Valentine
Mgr. Martina Mádrová