Úspěšná reprezentace mladých klavíristů

Na klavírní soutěž se z naší základní umělecké školy připravovali dva žáci pod vedením paní učitelky Ivety Vepřekové. Jejich výkony jsme mohli vyslechnout na lednovém žákovském vystoupení v Malém kulturním sále.

Z okresního kola si Anežka Baťková, žákyně 4. ročníku přivezla 3. místo, Lukáš Pavel, žák 7. ročníku získal čestné uznání. Děkujeme Anežce a Lukášovi za reprezentaci školy, blahopřejeme jim k ocenění a přejeme jim hodně radosti nejen ze hry na klavír.