Úspěch žáků výtvarného oboru ZUŠ a další podzimní akce ZUŠ

Na podzim letošního roku vyhlásila Galerie výtvarného umění v Náchodě 14. ročník soutěže Naše galerie na téma Hra a čas. Soutěžící v okruhu 20 km od Náchoda byli vyzvání k výtvarné hře a pokusu o jeho ztvárnění. Zúčastnilo se 143 soutěžících, kteří přihlásili 207 prací. V této velké konkurenci výborně obstáli i naši žáci z výtvarného oboru.

V oboru malba ve své kategorii získal 2. místo Toník Šimek s prací Ze života pampelišky – něco končí a hned začíná.

V oboru kresba a grafika získala 2. místo Bára Janotková s prací Kámen, nůžky, papír…teď!

Moc gratulujeme!

Výstava všech prací je otevřena v GVU v Náchodě do 11. 2. 2024

V sobotu 18.11 měli někteří žáci výtvarného oboru doslova den nabitý uměním. Po příjezdu do Hradce Králové jsme si prohlédli a nafotili chrám sv. Ducha a v Galerii moderního umění se potom zúčastnili nejen prohlídky, ale i programu s názvem Barva a co se za ní skrývá. Po krátké přestávce na občerstvení jsme v 16.00 zasedli ke sledování baletního představení v budově Filharmonie HK. Žáci Taneční konzervatoře Praha nastudovali představení Esmeralda na motivy románu V. Huga Chrám Matky Boží v Paříži. Zážitky z tohoto krásného dne chceme využít pro naše další práce.

V listopadu a prosinci proběhla tradiční vystoupení žáků hudebního oboru a dva Adventní koncerty. Flétnový soubor zpříjemnil svými vystoupeními rozsvěcení vánočního stromu v Horní Radechové a v Červeném Kostelci při Stříbrné neděli na tržnici. Uspořádal také svůj vlastní Adventní koncert v Žižkově sboru v Červeném Kostelci.  Příjemná hudební vystoupení doprovodila výstava prací žáků výtvarného oboru.

Žáci základní umělecké školy zpestřili svým vystoupením i vánoční jarmark a tradiční celoškolní zpívání koled a vánočních písní v poslední školní den kalendářního roku.

Výuku hudební nauky doplnily kulturní akce v Hradci Králové. Na konci listopadu to byla návštěva generální zkoušky Filharmonie Hradec Králové, kde si žáci mohli vyslechnout skladby Z. Fibicha, A. Dvořáka, B. Smetany a klavírní koncert R. Drejsla. Absolvovali jsme také interaktivní edukační program Muzea východních Čech v Hradci Králové „K salonu republiky“.

Adventní čas nám zpříjemnila generální zkouška Filharmonie Hradec Králové z projektu Mezi proudy, kde společně s filharmonií vystoupila skupina Razam se zpěvačkou Ivou Marešovou. Shlédli jsme zde i výstavu výtvarníka Ivana Baboráka.

Krásné Vánoce a v novém roce 2024 pevné zdraví a hojnost všeho dobrého přeje Vám všem kolektiv pedagogů ZUŠ.