Úspěch našich žáků v soutěži ZUŠ v komorní hře

Počátkem tohoto roku se naši žáci Mikuláš Krejčí a Filip Kulda začali připravovat na soutěž ZUŠ. Příprava spočívala v poctivém nastudování violoncellových partů. Následně se kluci spojili s žáky ZUŠ Náchod a ZUŠ Červený Kostelec (Rebeka Polívková, Dominik Ansorge, Aneta Plavcová, Alžběta Stránská, Věra Soukupová, Ema Přibylová).

Díky odbornému uměleckému vedení Jiřího Kábrta, Lukáše Janka, Jiřího Sychy a Lucie Wajsarové se děti postupně naučily se svými skladbami krásně pracovat a hudbu si užívat. Na jaře soubory začaly pravidelně vystupovat na akcích pro veřejnost, při nichž se postupně otrkávaly a budovaly svou hudební sebedůvěru. Na konci března 2023 se konalo krajské kolo soutěže ZUŠ v Novém Městě nad Metují, kde děti podaly úžasné výkony a odborná porota je ocenila 1. místy.

Mikuláš Krejčí pak získal postup do ústředního kola, které se konalo na konci dubna v divadle Boženy Němcové ve Františkových Lázních. Zde vystoupilo 68 souborů v různých kategoriích. Mikuláš v kategorii barokní a předklasická hudba získal krásné první místo.

Věřím, že toto nemalé úsilí, spousta hodin práce, vyrovnávání se s trémou a dalšími úskalími našim žákům přineslo radost, povzbuzení a motivaci k další práci.

Lucie Wajsarová (učitelka violoncella)