UPOZORNĚNÍ ZE ŠJ

Od 1.9.2020 mají děti, kterým proběhla inkasní platba, přihlášené obědy.

Jelikož budou, první den ve škole, pouze 1hod., žádáme rodiče, kteří vědí, že
děti nepřijdou na oběd, aby si ho odhlásili.

Možno telefonicky na č.: 499 888 137
Obědy budou vydávány od 11,30 hod.

Děkuji za spolupráci, Ilchmannová M. (vedoucí ŠJ)