UPOZORŇĚNÍ PRO STRÁVNÍKY ŠJ

Od září 2020 jsme nuceni, vzhledem ke stále se zvyšující ceně potravin,
navýšit pro strávníky z řad veřejnosti cenu obědů.

Z původních 60,-Kč za oběd se cena zvyšuje na 63,-Kč.

Děkujeme za pochopení Marcela Ilchmannová, /vedoucí školní jídelny/