Tři králové v 1. třídě

Nový kalendářní rok jsme začali v pondělí 7. ledna projektovým dnem, ve kterém jsme si připomněli svátek Tří králů. Zahájili jsme aktivitami na koberci a u počítače, kde jsme si
oživili znalosti o třech známých postavách. Povídali jsme si o tříkrálové sbírce, která se uskutečňuje i v našem městě. V hodině matematiky jsme tuto charitativní akci praktikovali na příkladech. V městské knihovně jsme o daném svátku diskutovali s paní knihovnicí a dozvěděli se nové, zajímavé informace o třech mudrcích. Za poučnou besedu paní Sehnalové děkujeme. Po návratu do třídy jsme si zazpívali koledu „My tři králové jdeme k vám“ a každý žák si vyrobil svoji královskou korunu. Děti byly celé dopoledne nadšené a vnímavé a já věřím, že jim nové poznatky zůstanou v paměti.

Mgr. Jana Hanušová