Testování od 17. 1. 2022

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví bude pokračovat plošné testování žáků neinvazivními antigenními testy.

Od 17. ledna 2022 bude probíhat testování žáků 1x týdně, a to každé pondělí.

Nově se budou testovat i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že nebude žák přítomen v čase nebo v termínu testování, provede si test bezprostředně po svém příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby.

V případě výskytu pozitivního výsledku testu bude škola postupovat podle stanovených pravidel.

Škola i nadále umožňuje testování doneseným testem – musí jít o test uvedený na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku použití pro laické testování – o této skutečnosti je nutné informovat třídního učitele nebo vedení školy předem (sepsání darovací smlouvy).