Svatý Václav

V pondělí 27. 9. 2021 se uskutečnil společný projektový den 3. – 5. tříd s názvem „Svatý Václav“. Cílem projektu bylo přiblížit žákům tuto významnou osobnost českých dějin a vysvětlit jim, proč je 28. září státním svátkem. Přenesli jsme se do roku 935, kdy byl kníže Václav zavražděn svým bratrem Boleslavem. Ve skupinkách jsme si přečetli komiks o jeho životě, vyluštili křížovku, poznali jsme symboly sv. Václava a připomněli jsme si svatováclavské pranostiky. Na závěr dne si žáci poslechli ukázku z chorálu a vybarvili portrét sv. Václava. Dětem se projekt líbil a rozšířily si znalosti o patronovi českého státu.

Třídní učitelky 1. stupně