Stanovení úplaty ve ŠD od 1. 9. 2024

Rozhodnutím RM ze dne 6. 5. 2024 č.44/12/2024 Rada města Rtyně v Podkrkonoší stanovuje výši úplaty za školní družinu při Základní škole a Základní umělecké škole Rtyně v Podkrkonoší na školní rok 2024/2025 na 120 Kč měsíčně za 1 žáka.

Mgr. Hana Vondráčková, ředitelka ZŠ a ZUŠ