SPORTOVNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

S příchodem jara proběhly hned dvě soutěže žáků prvního stupně.

V posledním březnovém týdnu jsme sehráli zápasy ve vybíjené se žáky z Úpice a Malých

Svatoňovic. V jednotlivých kategoriích dívky a chlapci 2. – 5. třídy vybojovali jedno 2., 3. a 4.

místo, což znamenalo celkově bronzové umístění.

Druhá soutěž – ve šplhu – se konala 10. dubna. I v ní jsme skončili na třetím místě.

Nejlepší výkony a diplom ve své kategorii získali tito žáci:

2. třída: Tereza Brátová, Jakub a Vojtěch Černákovi

4. třída: Nela Pavlová, Jiří Vlček

5. třída: Viktor Trávnička, Tomáš Fofonka

VŠEM zúčastněným patří poděkování za sportovní reprezentaci školy a za získání cenných

bodů do celoroční soutěže GRAND PRIX.

Za učitele TV Mgr. Jana Peterková