Sport ve škole

Již tradičně v měsíci únoru zařazujeme do hodin tělesné výchovy bruslení. V letošním roce

jsme využívali výhradně Zimní stadion v Hronově. V 6 termínech si zabruslili žáci 3. až 9.

třídy.

HALOVÁ KOPANÁ

13. 3. 2014 chlapci ZŠ vybojovali v Trutnově 2. místo v okresním kole v halové kopané.

ŠPLH

V úterý 11. 3. 2014 naše škola pořádala okrskové kolo regionu Úpice ve šplhu. ZŠ a ZUŠ

Rtyně v Podkrkonoší získala putovní pohár pátý rok po sobě. Nejvíce se o to zasloužili tito

žáci: 1. místa – Julie Kuldová 3. 78 s (r.nar.2000), Kateřina Haklová 3. 80 s (1999), 2. místa –

Gabriela Raková 4, 69 s (2001), Ondřej Špelda 4, 43 s (2001), 3. místa – Adéla Sádlová 4, 83

s (2001), Jiří Šlechta 3,02 s (1999) a Petr Vlach 5, 78 s (2002).

Školní rekord (3,86 s – J. Berkyová z r. 2000) v kategorii starších žákyň překonala Julie

Kuldová časem 3, 78 s. V kategorii st. žáků se rekordu školy (2,71s) nejvíce přiblížil Jiří

Šlechta, který vyšplhal za 3,02 s.