Soutěže FUČ – recitace – 1. stupeň

Každoročně koncem prvního pololetí si děti vyhledají libovolnou vhodnou básničku (popř. text), kterou se naučí zpaměti a výrazně přednášet. Nejprve proběhne v každé třídě třídní kolo. Nejlepší recitátoři postupují podle kategorií do kola školního.

Školní kolo kategorie 2. a 3.třída se uskutečnilo dne 16. února, kde se představilo celkem 11 žáků.

Nejlépe přednášely tyto děti:
1. místo: Adéla KULDOVÁ – 2. třída
2. místo: Stanislav ŠLECHTA – 3. třída
3. místo: Michal BERNARD – 2. třída

Děkujeme přednášejícím za pěkné vystoupení a spolužákům za příjemnou atmosféru.

Jana Peterková