Soutěž v recitaci na 1. stupni

Na přelomu února a března se konala školní kola v oboru recitace. Do této soutěže byli nominováni tři nejlepší recitátoři z třídních kol.

V kategorii 2. a 3. tříd obsadil/a:

  1. místo: Barbora PETŘÍKOVÁ, 3.B
  2. místo: Václav HÁJEK, 2. třída
  3. místo: Adriana HEJDUKOVÁ, 3.A

V kategorii 4. a 5. tříd získal/a:

  1. místo: Eliška HEJNOVÁ, 4. třída
  2. místo: Filip TUREK, 4. třída a Vítězslav VLČEK, 5. třída
  3. místo: Filip PAVEL, 5. třída

Děkujeme dětem za krásný přednes a rodičům za pomoc při výběru pěkných básniček.

Za vyučující 1. stupně – Mgr. Jana Peterková a Mgr. Martina Vasiljevová